Print

Kurser - kalender - referater

Behandling af apoplexipatienter


Dato: 05-04-2013
Sted: Region Hovedstaden Region Hovedstaden
Telefon: 60674526
Kontaktperson: Camilla Gliemann

Udbytte af kurset:
EN NUANCERET INDSIGT I DIAGNOSTISKE REDSKABER, SYGDOMSÅRSAGER OG
BEHANDLING AF APOPLEXI IFLG. DE AYURVEDISKE PRINCIPPER
I samarbejde med AkupunkturAkademiet i
Århus og København tilbyder Holistic Health
Organisation.Denmark (HHO.dk) et kursus af høj
kvalitet med Dr. Sanjay Pisarodi fra Indien. Emnet
er behandlingen af apoplexi iflg. de Ayurvediske
principper. (Ayurveda er lægekunst, som overleveret i de ældgame, indiske skrifter, Vedaerne.)
Kurset er det første af to vedr. behandling af
apoplexi – det følgende kursus vil omhandle
apoplexi behandling set fra TCM perspektivet
– (Traditionel Kinesisk Medicin) herunder akupunktur. Kurset kan tages enkeltstående eller som
et af to. Det vil være meget udbytterigt under alle
omstændigheder.
Dr. Sanjay integrerer Ayurveda og TCM på en
måde, som beriger begge. Han viser, hvordan de
i bund og grund er et og det samme, som når de
integreres udgør en kompleks syntese og udvider
vores forståelse og midler i forhold til behandling
af apoplexi (og talrige andre ubalancer). Dr.
Sanjay tilbyder nogle virkeligt effektive redskaber.
Apoplexi er den 3. største dødsårsag i Danmark
og de direkte udgifter til behandling og omsorg
for mennesker med apoplexi er 2,7 Mia. Kr. om
året. Det er 4% af det samlede sundhedsbudget
i Danmark. (Oplysninger fra Hjerteforeningens
hjemmeside). Det er en meget stor enkeltpost
og fortæller noget om behovet for et nyt håb for
de ramte. Selv 10% reduktion (270 Mio. Kr.!!)
af disse udgifter vil være et stort skridt fremad
både for samfundet og for den enkelte. Med de
solide kundskaber, du vil erhverve ved at deltage
sammen med os i kurset, har du en chance for at
gøre en afgørende forskel – vi KAN forbedre livet
umådeligt for vore apoplexiramte medmennesker.
KURSETS INDHOLD:
Dag 1 Fredag d. 5/4-2013
• Fundamentale principper i Ayurveda
• 20 kvaliteter
• 5 elementer
• 3 energier
• Kanaler i kroppen
• Metabolisk ild
• Akkumulering af toksiner
• sygdomsårsager
• Apoplexi´s ethiopathogenese iflg. Ayurveda
• Funktionel energetisk forståelse
Dag 2 Lørdag d. 6/4-2013
• Ayurvedisk diagnose af apoplexi
• 3 trins diagnose
• 8 trins diagnose
• 10 trins diagnose
• Energetisk diagnose (3 funktionelle bioenergier)
• Vævsdiagnose (7 vævstyper)
• Kvalitativ diagnose
Dag 3 Søndag 7/4-2013
• Håndtering af apoplexi i Ayurveda
• Urtebehandling
• Oliebehandling
• Dampbehandling
• Ris massage
• 5 slags udrensning
• Opsummering
• Spørgsmål og svar
• Test
• Uddeling af kursusbeviser til deltagerne
FROKOST:
Der vil hver dag blive serveret en lækker vegetarisk frokost

OM UNDERVISEREN:
Dr. Sanjay er født ind i en familie af Ayurvedalæger gennem generationer, har tillige en eksamen i Ayurveda – og uddanner sig til stadighed. Dr. Sanjay er også læge og certificeret
akupunktør fra Hong Kong. Hvis du vil vide mere
om Dr. Sanjay, kan du checke dette link: http://
www.purnarogya.com/general/aboutus/aspx.

MÅLGRUPPE:
Kurset henvender sig til professionelle akupunktører, fys. – og ergoterapeuter, læger, sygeplejersker, heilpraktikere, afspændingspædagoger
og andre, som ønsker seriøse resultater i deres
arbejde med apoplexipatienter.

TID OG STED:
Fredag d. 5/4 2013 - Søndag d. 7/4 2013.
Fredag fra kl. 9-17, lør.6/4 og søn. 7/4 fra kl.10-
18 m. en times frokost pause
AkupunkturAkademiet, Teglværksgade 37, 4. sal,
2100 København Ø
PRIS:
3.600,-, medlemmer af AkupunkturAkademiet
3.200,-.

TILMELDING:
Turid Nolsøe Akupunktør og Fysioterapeut &
Holistic Health Organisation.DK.
Tlf. 0045-27 64 19 67
turid.nolsoe@gmail.com
(Hjemmeside under udarbejdelse)
Ved indsættelse af depositum kr. 1.200 pr.
1/3-2013. Det resterende beløb (hhv. 2.000
(medlemmer) 2.400 (ikke medlemmer) indbetales
senest 1/4-2013 på konto nr. 5301-1055737.
IBAN nr. : DK8153010000559737
SWIFT adr.: ALBADKKK
Husk at skrive navn, e-mail adresse, tlf.nr. og
kursusnavn og -dato på, eller send en mail med
oplysningerne til: regnskab@akupunkturakademiet.dk
Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte os:
tlf. 6067 4526
post@akupunkturakademiet.dk
www.akupunkturakademiet.dk

Dokumenter:
Der er ikke tilføjet nogen dokumenter


Kalender


  DANSKE AKUPUNKTØRER v Henrik Jørgensen, Nordre Farimagsvej 1 B, 4700 Næstved, CVR-nr: 34751498