Print

Kurser - kalender - referater

Førstehjælps vedligeholdelse og Mas


Dato: 26-10-2014
Sted: Region Midtjylland Region Midtjylland
Telefon: 60674526
Kontaktperson: Camilla Gliemann

Kurset omfatter genopfriskning af tidligere gennemførte førstehjælpsuddannelser. For at opretholde gyldig førstehjælpsstatus skal dine førstehjælpskurser vedligeholdes. Dette skyldes, at al erfaring viser, at det man ikke bruger ganske enkelt ruster.
Formålet er at genopfriske den viden og de færdigheder, der sætter deltagerne i stand til at kunne udføre almindelig og livreddende førstehjælp ved hjertestop, ulykker og alvorlige pludseligt opståede sygdomme.

Ved kursets afslutning skal den enkelte deltager kunne:

- Anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter
- Yde Hjerte-Lunge-Redning til bevidstløs person uden normal vejrtrækning
- Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader, der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller shock/kredsløbssvigt som følge af ulykker
- Håndtere flere tilskadekomne, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

Varighed 3 timer. Underviser: Thea Dalgas, Eagle Life Support

Master-class er en mulighed for at komme i dybden inden for akutte tilstande opstået i relation til udført akupunktur. Tilgangen er case based learning kombineret med tværfaglighed mellem akupunktørens vinkel og den akutmedicinske vinkel. Herved bliver dit læringsudbytte endnu højere.

Formålet er at udbygge deltagernes viden og færdigheder sådan, at deltagerne er i stand til at håndtere utilsigtede hændelser og akutmedicinske tilstande opstået ifm. akupunktur samt yde almindelig og livreddende førstehjælp ved disse tilstande.

Ved kursets afslutning skal den enkelte deltager kunne:

- Angive strategi for håndtering af akut opstået alvorlig sygdom i sin klinik (/behandlingssted) - - Håndtere og yde relevant førstehjælp ved blodsukkerfald, epilepsi, besvimmelse og sammenklappet lunge opstået ifm. akupunktur
- Angive håndtering af utilsigtede hændelser

Indhold:
Utilsigtede hændelser Beredskab for utilsigtede hændelser Hvor er nærmeste hjælp? Cases omhandlende blodsukkerfald, epilepsi, besvimmelse og sammenklappet lunge opstået ifm. akupunktur.

Varighed 3 timer Underviser Arne H. Christensen, Eagle Life Support

OBS: Kurset forudsætter minimum 12 timers førstehjælp indenfor de seneste 3 år.

Kurset er gratis for alle med fuldt medlemskab af den nu nedlagte forening AkupunkturAkademiet, samt AkupunkturAkademiets studerende. Prisen for medlemskab af det nye interesse-fælleskab, inklusive førstehjælp, lægelig supervision og rabatter på kurser er 500,-.

Tilmelding er nødvendig.
https://akupunkturakademiet.nemtilmeld.dk/41/

Dato og tid
Søndag d. 26. oktober 2014 kl. 09:30 til 16:30

Priser:
Standard (indmeldelse i AkupunkturAkademiet:)500 DKK

Studerende ved AkupunkturAkademiet: 0 DKK

Fuldt medlemskab af den tidligere forening AkupunkturAkademiet: 0 DKK

Underviser ved AkupunkturAkademiet: 0 DKK

Sted
AkupunkturAkademiet, Aarhus
Elkjærvej 26, 1 sal
8230 ÅbyhøjDokumenter:
Der er ikke tilføjet nogen dokumenter


Kalender


  DANSKE AKUPUNKTØRER v Henrik Jørgensen, Nordre Farimagsvej 1 B, 4700 Næstved, CVR-nr: 34751498