Print

Kurser - kalender - referater

Yangsheng i Kinesisk Medicin del 2


Dato: 27-06-2015
Sted: Region Midtjylland Region Midtjylland
Telefon: 33163020
Kontaktperson: nigel ching

Yangsheng i Kinesisk Medicin
eller Hjælp til Selvhjælp

Yangsheng betyder ”at nære livet”. Yangsheng er teknikker og principper, som holder en person sund, rask og stærk, ikke kun fysisk, men også mentalt og åndeligt. Yangsheng omfatter alt fra kost og motion til seksuelle praksisser, samt meditations- og åndedrætsteknikker.

I disse to seminarer vil jeg forklare, hvordan man kan anvende diverse yangsheng principper til, at hjælpe vores klienter, til at helbrede sig selv. Det kan måske lyde paradoksalt, at man som behandler skal på et kursus, hvor man vil lære ens klienter at helbrede sig selv uden nåle. Det kunne ses som, at man saver den gren over, som man selv sidder på. I virkeligheden skal man se disse principper, som en måde til, ikke kun at supplere, men at optimere den behandling patienten har fået i klinikken.
I kinesisk medicin er der et udtryk som hedder: ”Syv dele pleje og tre dele behandling”. Pleje betyder i denne sammenhæng kost- og livsstilsændringer. Der kan nås utrolig meget, hvis patienten laver om på de ting, som er med til at skabe deres ubalancemønstre. Mange gange har jeg oplevet, at når patienten begynder at efterleve det råd, som jeg har givet dem, begynder der pludselig at ske en markant fremskridt i behandlingen, med en tydelig forbedring af patientens symptomer.
Man har lært i sin akupunkturuddannelse, at der er en direkte linje fra ætiologiske faktorer, igennem ubalancemønstre til sygdomme og symptomer. Mange ubalancemønstre er opstået direkte og indirekte igennem personens livsførelse. Selv om faktorer som kost, motion, livsførelse ikke var direkte involveret i tilblivelsen af ubalancerne, vil ændringer af netop disse ofte kunne bruges til, at påvirke kroppen i en positiv retning. Vi kan behandle en patient med nok så mange nåle og elegante punktkombinationer, men hvis personen ikke selv ændrer på årsagerne til deres ubalancer, vil ubalancerne ofte genopstå igen.

Disse to seminarer kan enten tages hver for sig, eller som to sammenhængende dage. Det andet seminar forudsætter dog, at man har den grundlæggende forståelse for madvarernes dynamikker set med kinesisk medicinske øjne. Denne forståelse undervises der i på det første seminar.

Prisen for begge dage er kr. 2200 eller kr. 1250 for en enkelte dag inkl. te, kaffe og undervisningskompendierYangsheng i Kinesisk Medicin: Del 1
Kost og kinesisk medicin
En introduktion til de grundlæggende principper ift. forståelsen af kost og dens anvendelse som en del af helbredelsesprocessen i kinesisk medicin

Kost er en form for urtemedicin, som vores patienter indtager flere gange daglig.
I lighed med alle former for medicin, hvad enten der er tale om vestlig farmaceutiske produkter eller kinesisk urtemedicin, kan denne kost have både gavnlige, men desværre også negative virkninger på kroppen, hvis ikke den anvendes korrekt. I klinikken ser vi ofte de negative konsekvenser af uhensigtsmæssig kost. Mange af vores patienters ubalancemønstre vil netop være opstået gennem længerevarende indtagelse af kost, som enten er for ensformigt eller som ikke passer til deres konstitution eller ubalancemønstre.

I denne workshop vil der blive undervist i de grundlæggende principper indenfor kinesisk medicinske kostlære. Vi vil kigge på madvarernes qi dynamikker. I vil lære hvordan madvarers temperatur, smag, samt specifikke qi kvaliteter påvirker kroppens qi og hvordan kost påvirker de indre organer samt meridianer.
Ved at forstå madvarernes qi dynamikker, vil man både have en bedre forståelse for hvordan en persons kost har været en del af den patologiske process, men også hvordan man kan hjælpe patienten til at anvende kosten, som en del af deres egen helbredelse. Ved at lære patienten gode madvaner, er vi med til at give dem magten tilbage over deres egen krop.

Dette seminar egner sig til folk, som ikke tidligere har haft undervisning i kinesisk kostlære eller behandlere som kun har haft en overfladisk introduktion til emnet, samt folk som vil genopfriske deres grundviden. Dette seminar danner grundlag for en del af undervisningen i det andet seminar: ”Helbredelse uden nåle - Behandlingen af specifikke ubalancemønstre gennem kost- og livsstilændringer”


Yangsheng i Kinesisk Medicin: Del 2
Helbredelse uden nåle - Behandlingen af specifikke ubalancemønstre gennem kost- og livsstilændringer
I denne workshop vil jeg fokusere på, hvordan man kan anvende kost- og livsstilsændringer til behandlingen af nogle af de mest gængse ubalancemønstre indenfor Traditionel Kinesisk Medicin. Workshoppen vil bl.a. anvende den viden som deltagerne tilegnet sig gennem den første workshop (Kost og kinesisk medicin - En introduktion til de grundlæggende principper ift. forståelsen af kost og dens anvendelse som en del af helbredelsesprocessen i kinesisk medicin). Denne workshop er også egnet for deltagere, som ikke var med til den første workshop, men som har en grundlæggende forståelse for madvarernes qi dynamikker igennem deres uddannelse eller igennem workshops med folk som Daverick Leggett eller Peter Torsell.

For at få maksimum effekt fra en akupunkturbehandling, er det vigtig, at patienten støtter sin behandling, ved at ændre på sin kost og livsstil. Noget af det vigtigste vi kan give vores patienter, er redskaber til selvhelbredelse. Det er godt for dem, at de bliver hurtigere raske, men det er også godt for vores eget renommé, at vi får hurtigere resultater og at behandlingerne i det helt taget lykkedes. Endvidere er relevante råd, noget som klienter ofte efterlyser af deres behandler. Det er vigtig, at det råd som gives til dem, er i overensstemmelse med principperne indenfor kinesisk medicin og samtidig er skræddersyet til den enkelte klient.

Relevante råd kan være kostforslag eller livsstilsråd samt råd omkring motion, hvile, afslappelse, meditation eller vejrtrækningsøvelser. Råd til klienten kan også omfatte akupressur forslag eller anvisning af akupunkturpunkter, som de selv kan behandle med moxa.

I denne workshop vil jeg gennemgå nogle af de mest almindelige TCM ubalancemønstre. Der vil blive sat fokus på hvilke råd og vejledninger som er relevante, at give patienten med hjem, så de kan understøtte deres akupunkturbehandling. Der vil også blive diskuteret, hvordan man bedst får klienten til at implementere disse anbefalinger. Der er nemlig mange årsager til, at klienter har svært med at efterfølge de råd, som man har givet dem. Vi vil kigge på hvorfor nogle klienter har svært med at lave de nødvendige ændringer, samt hvordan man kan hjælpe dem til at lave disse ændringer. Vigtigt er det, at vores råd ikke bliver til dårlig samvittighed og derved en ætiologisk faktor i sig selv.

Tid:
Kost og kinesisk medicin - En introduktion til de grundlæggende principper ift. forståelsen af kost og dens anvendelse som en del af helbredelsesprocessen i kinesisk medicin
Fredag den 26. juni kl. 14 – 20.30

Helbredelse uden nåle - Behandlingen af specifikke ubalancemønstre gennem kost- og livsstilændringer
Lørdag 27. juni kl. 9 – 16.30
Pris:
Prisen for begge dage er kr. 2200 eller kr. 1250 for en enkelte dag inkl. te, kaffe og undervisningskompendier.
Tilmelding:
Tilmelding sker ved at sende en e-mail til ching@ching.dk.
Tilmelding er først gældende når kursusbeløbet er indbetalt på konto nr. 8411 4016038.
Kursusbeløbet refunderes ikke ved aflysninger efter den 12. juni.
Sted:
Aarhusklinikken,
Frederiksbergtorv 2,
8000 Århus C
Lidt om mig:
Jeg har praktiseret akupunktur og kinesisk urtemedicin i næsten 25 år, og har været privilegeret at have fået undervisning af mange af de største lærere i vesten. Udover at behandle, underviser jeg på flere skoler i Danmark og regelmæssigt på seminarer og kongresser i resten af Europa bl.a. TCM kongres i Rothenburg og den britisk akupunkturforenings kongres.
Forfatter til bøgerne ”Akupunkturens Grundprincipper”, ”Akupunktur og Sygdomsbehandling” og ”Kunsten at Diagnosticere med Kinesisk Medicin”. Disse bøger er blevet grundbøger på flere akupunkturskoler.
Mit sidste projekt har været at færdiggøre en speciale til University of Middlesex i England. Den har lige bestået, så til sommer vil jeg være Kand. Scient. (Kinesisk medicin)

Nigel Ching

Dokumenter:
Der er ikke tilføjet nogen dokumenter


Kalender


  DANSKE AKUPUNKTØRER v Henrik Jørgensen, Nordre Farimagsvej 1 B, 4700 Næstved, CVR-nr: 34751498