Print

Kurser - kalender - referater

Shen-Hammer Pulsdiagnose


Dato: 25-09-2015
Sted: Region Hovedstaden Region Hovedstaden
Telefon: 29651324
Kontaktperson: Claus Sørensen

Uddannelse/kursus i Shen-Hammer Pulssystemet.

Datoer:
25+26. september 2015
16+17. oktober 2015
20+21. november 2015
18+19. december 2015

Alle fredage er fra kl 16.00-21.00 og lørdage er fra kl. 9.00-17.00
Pris samlet DKK 5.900,-.

Undervisningen vil bestå af et mix af teori og praksis, hvor den praktiske del vil indeholde tæt supervision af den enkelte deltager. En lille forsmag på hvad dit udbytte kunne være; Pulsen giver fx muligheden for at bedømme graden af underenergi i et Organ, og dermed åbnes pludselig op for at kunne korrigere en tilstand som lige om hjørnet kunne have ført til at Organet kollapser og mister sine funktionelle evner.

Struktur i forløbet:?
1. weekend - her introduceres Shen-Hammer pulssystemet, vi kigger på opbygningen af systemet, placering af positionerne, de 3 dybder på pulsen, pulsbølger og primære pulskvaliteter.
2. weekend - opsamling fra første weekend og nu introduceres også de individuelle positioner på pulsen; vi drøfter sammenhængen mellem hele pulsen/hele organismen og de 6 hovedpositoner/enkelt organer. Vi vil også introducere nogle ekstrapositioner, fx ekstra lungeposition, diafragma og pelvis/nedre krop. Vi går nærmere ind på pulskvaliteternes betydning afhængig af hvilken dybde de mærkes på; fx. betyder en Glat kvalitet på Qi-dybden i kombination med en langsom pulsrate Qi Xu, mens samme Glatte kvalitet på Organ-dybden tolkes som Latent Patogen (herunder mulig inflammation eller parasit-infektion).
3. weekend – 3-4 af deltagerne har forberedt en pulsdiagnose (og tungediagnose) som der modtages direkte feedback og supervision på. Desuden mærker alle deltagere på de kortlagte pulsbilleder. Fortolkning af pulsbilledet gennemgåes.
4. weekend - I princippet en gentagelse af 3. weekend; 3-4 deltagere har forberedt en pulsdiagnose (og tungediagnose) som der modtages direkte feedback og supervision på. Desuden mærker alle deltagere kortlagte pulsbilleder. Fortolkning af pulsbilledet gennemgåes. Denne 4. weekend fortolker vi igen informationerne. På alle weekender vil der også blive gennemgået tungediagnose. Vi integrerer puls- og tungediagnose og kobler disse to grundliggende diagnosemetoder sammen. Især tilsyneladende modstridende oplysninger fra hhv puls og tungediagnosen belyses og analyseres.

Materiale; alle deltagere vil modtage materiale på dansk eller engelsk om Shen-Hammer pulssystemet. For god ordens skyld skal nævnes at undervisningen i puls kun inkluderer Hele Pulsen og de 6 primære positioner. Nogle af de 22 ekstrapositioner må vente, men undervisning heri kan aftales.

Undervisningen ledes af Claus Sørensen. Claus har i en længere årrække fordybet sig Shen-Hammer pulssystemet og er eneste skandinav med Certificering som DRS Instructor, en certificering modtaget af Dr. Leon Hammer. Claus har som noget helt unikt integreret Shen-Hammer pulssystemet i akupunkturuddannelsen på Zonecollege zcdskole.dk. Ved flere end 8 deltagere vil Assisterende Instruktør Henrik Jensen assistere i undervisningen.

Ved tilmelding vil du få fremsendt relevant undervisningsmateriale på dansk/engelsk. Du anmodes om at gennemlæse og orientere dig i materialet inden kursus-opstart. Antal deltagere er begrænset til 12 personer. Pris samlet DKK 5.900,-; kan betales over 2 omgange; DKK 1.900,- ved tilmelding og DKK 4.000,- senest 7. September 2015. Indbetal til Nykredit Bank, reg 5472, konto 1106031. Bemærk venligst; tilmelding er bindende og ingen refundering af indbetalt beløb, med mindre du finder en anden deltager der vil overtage din plads.

Afholdes i Herlev hos Vang Rasmussen A/S Grafisk Produktion, Lyskær 13B, 2730 Herlev. Under 10 min’s gang fra Herlev S-togsstation. Gratis parkering lokalt.

Underviser: Claus Sørensen – se www.dragonrises.dk og www.dragonrises.org


Dokumenter:
shen-hammerpulsefterår2015.pdf


Kalender


  DANSKE AKUPUNKTØRER v Henrik Jørgensen, Nordre Farimagsvej 1 B, 4700 Næstved, CVR-nr: 34751498