Print

Kurser - kalender - referater

Førstehjælp: Minimum og Mellemniveu


Dato: 08-03-2016
Sted: Region Midtjylland Region Midtjylland
Telefon: 60674526
Kontaktperson: AkupunkturAkademiet

Dag 1: Hjerte - lungeredning og livreddende førstehjælp

Ved kursets afslutning skal den enkelte deltager kunne:

anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter
yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden vejrtrækning
alarmere på det rigtige tidspunkt i forløbet - herunder alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede
handle hensigtsmæssigt på et skadested og herunder kunne håndtere flere tilskadekomne samt kunne tage nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
yde livreddende førstehjælp til livstruende skader, der medfører spærring af luftveje, nedsat/standset vejrtrækning og/eller shock som følge af ulykker
forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne
samt have forståelse for:

overlevelseskæden
rækkefølgen af de enkelte trin i basal genoplivning
ilttransporten i kroppen
virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken, forbrændinger, forgiftninger, ætsninger, el-ulykker og shock
Dag 2: Førstehjælp ved tilskadekomst og førstehjælp ved sygdom

Ved kursets afslutning skal den enkelte deltager kunne:

handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst og småskader
yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader
forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne
foretage alarmering
handle hensigtsmæssigt ved alvorlige pludseligt opståede sygdomme
yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludseligt opståede sygdomme
forebygge shock og herunder føre en beroligende samtale med den syge
identificere symptomerne på de enkelte alvorlige pludseligt opståede sygdomme
foretage alarmering
samt kunne nævne:

virkninger og symptomer for mindre knoglebrud, ledskred, forstuvninger, muskelskader, almen kuldepåvirkning, forfrysninger, mindre forbrændinger, solstik, hedeslag, småskader og shock
forskellen på et åbent og et lukket brud
forskellen på et ledskred og en forstuvning
virkninger og symptomer for alvorlige pludseligt opståede sygdomme, der medfører smerter i brystet, smerter i bughulen, kramper, vejrtrækningsbesvær, ændret bevidsthedsniveau, infektioner samt virkninger og symptomer for sukkersyge og shock.

MÅLGRUPPE
alle RAB godkendte behandlere eller studerende på uddannelser, der berretiger til RAB-godkendelse.

UNDERVISER
Thea Dalgas

DATO OG TID
Tirsdag d. 8. marts 2016 ? kl. 09:00 ? til tirsdag ? d. 29. marts 2016 ? kl. 16:00 ?

TILMELDINGSFRIST
Tirsdag d. 8. marts 2016 ? kl. 08:00

PRIS
Fuldt medlemskab 0 kr.
Indmeldelse, gældende et år fra dato inklusive hotline 950 kr.
Indmeldelse for Akupunkturstuderende gældende et år fra dato, eksklusive hotline 650 kr.

STED
AkupunkturAkademiet, Aarhus
Elkjærvej 26, 1 sal
8230 Åbyhøj

ARRANGØR
AkupunkturAkademiet
+45 60674526
post@akupunkturakademiet.dk

Dokumenter:
Der er ikke tilføjet nogen dokumenter


Kalender


  DANSKE AKUPUNKTØRER v Henrik Jørgensen, Nordre Farimagsvej 1 B, 4700 Næstved, CVR-nr: 34751498