Print

Kurser - kalender - referater

Førstehjælpopdatering


Dato: 21-09-2016
Sted: Region Midtjylland Region Midtjylland
Telefon: 60674526
Kontaktperson: AkupunkturAkademiet

Førstehjælpsopdatering og Akupunkturrelateret førstehjælp

Kurset omfatter genopfriskning af tidligere gennemførte førstehjælpsuddannelser, samt en mulighed for at komme i dybden inden for akutte tilstande opstået i relation til udført akupunktur.

For at opretholde gyldig førstehjælpsstatus skal dine førstehjælpskurser vedligeholdes. Dette skyldes, at al erfaring viser, at det man ikke bruger ganske enkelt ruster. Formålet er at genopfriske den viden og de færdigheder, der sætter deltagerne i stand til at kunne udføre almindelig og livreddende førstehjælp ved hjertestop, ulykker og alvorlige pludseligt opståede sygdomme. Ved kursets afslutning skal den enkelte deltager kunne:

- Anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter
- Yde Hjerte-Lunge-Redning til bevidstløs person uden normal vejrtrækning
- Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader, der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller shock/kredsløbssvigt som følge af ulykker
- Håndtere flere tilskadekomne, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

Akupunkturrelateret førstehjælp er en mulighed for at komme i dybden inden for akutte tilstande opstået i relation til udført akupunktur. Tilgangen er case based learning kombineret med tværfaglighed mellem akupunktørens vinkel og den akutmedicinske vinkel. Herved bliver dit læringsudbytte endnu højere. Formålet er at udbygge deltagernes viden og færdigheder sådan, at deltagerne er i stand til at håndtere utilsigtede hændelser og akutmedicinske tilstande opstået ifm. akupunktur samt yde almindelig og livreddende førstehjælp ved disse tilstande. Har du opdateret din førstehjælp/taget kursus på 12 timer i 2014, kan du godt deltage i denne del af dagen alene.

Ved kursets afslutning skal den enkelte deltager kunne:
- Angive strategi for håndtering af akut opstået alvorlig sygdom i sin klinik (/behandlingssted)
- Håndtere og yde relevant førstehjælp ved blodsukkerfald, epilepsi, besvimmelse og sammenklappet lunge opstået ifm. akupunktur
- Angive håndtering af utilsigtede hændelser

Indhold:
Utilsigtede hændelser
Beredskab for utilsigtede hændelser
Hvor er nærmeste hjælp?
Cases omhandlende blodsukkerfald, epilepsi, besvimmelse og sammenklappet lunge opstået ifm. akupunktur.

Er der et emne/case, du ønsker taget op, giv gerne besked på: post@akupunkturakademiet.dk

MÅLGRUPPE
Kurset forudsætter minimum 12 timers førstehjælp/3 timers førstehjælpsopdatering indenfor de seneste 2 år.

UNDERVISER
Thea Dalgas og Arne H. Christensen

DATO OG TID
Onsdag d. 21. september 2016 ?kl. 09:00 til 16:00 ?

TILMELDINGSFRIST
Onsdag d. 21. september 2016 kl. 08:00

PRIS
Fuldt medlemskab 0 kr.
Indmeldelse, gældende et år fra dato inklusive hotline 950 kr.
Indmeldelse for Akupunkturstuderende gældende et år fra dato, eksklusive hotline 650 kr.

STED
AkupunkturAkademiet, Aarhus
Elkjærvej 26, 1 sal
8230 Åbyhøj

ARRANGØR
AkupunkturAkademiet
+45 60674526
post@akupunkturakademiet.dk

Dokumenter:
Der er ikke tilføjet nogen dokumenter


Kalender


  DANSKE AKUPUNKTØRER v Henrik Jørgensen, Nordre Farimagsvej 1 B, 4700 Næstved, CVR-nr: 34751498