Print

Kurser - kalender - referater

12 timers førstehjælpskursus


Dato: 29-10-2016
Sted: Region Nordjylland Region Nordjylland
Telefon: 75915758
Kontaktperson: Irene Gehlen

Førstehjælp ved hjertestop (4 timer) Deltageren kan give Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en bevidstløs person uden normal vejrtrækning, både med og uden hjertestarter (AED).
? Førstehjælp ved blødninger (1,5 timer) Deltageren kan vurdere og yde relevant førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.
? Førstehjælp ved småskader (1,5 timer) Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, herunder skader forårsaget af husdyr, fremmedlegemer i hud, øre og næse samt øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, hovedskader, mindre sår og hudafskrabninger.
? Førstehjælp ved kemiske påvirkninger (0,5 time) Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i førstehjælpssituationer med ætsninger og forgiftninger både på huden og indvendigt i kroppen.
? Førstehjælp ved sygdomme (1,5 timer) Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer.
? Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader (1,5 timer) Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader.
? Særtillæg: Medborgerførstehjælp (1 time) Deltageren kan yde førstehjælp til blødninger og de hyppigste akut opståede sygdomme.
? Særtillæg: Førstehjælpere med særligt ansvar (0,5 time) Deltageren kan genkende symptomer ved forbrændinger samt vurdere sværhedsgrad og yde relevant førstehjælp til disse. Deltageren kan yde førstehjælp ved kemiske påvirkninger der medfører forgiftning eller ætsning. Deltageren kan tage kontakt til Giftlinjen og tilkalde hjælp på et hensigtsmæssigt tidspunkt hvis der er behov herfor.


Dokumenter:
Der er ikke tilføjet nogen dokumenter


Kalender


  DANSKE AKUPUNKTØRER v Henrik Jørgensen, Nordre Farimagsvej 1 B, 4700 Næstved, CVR-nr: 34751498