Print

Kurser - kalender - referater

TemaTorsdag - Cirkulation af Qi & B


Dato: 04-05-2017
Sted: Region Hovedstaden Region Hovedstaden
Telefon: 25114541
Kontaktperson: Rikke Godthjælp


TEMA TORSDAG
CIRKULATION AF QI OG BLOD SET UD FRA SET UD FRA KLASSISK KINESISK MEDICIN


Vores cirkulation betragtes en smule anderledes gennem den klassiske linse.
Her relateres den specielt til

Shaoyang (SanJiao og Galdeblære) og Jueyin (Pericardie og Lever).

Ikke at vi skal aflære hvad vi hidtil har lært i TCM,
men dette perspektiv åbner op for at se nogle ting som ellers let overses.
Vi kommer til at drøfte Minister Ild og hvordan fysiologisk Vind opstår i organismen
og hvordan vi korrigerer patologi heri.

...

Læs mere på vores hjemmeside
https://godthjaelp.nemtilmeld.dk/50/

Dokumenter:
Der er ikke tilføjet nogen dokumenter


Kalender


  DANSKE AKUPUNKTØRER v Henrik Jørgensen, Nordre Farimagsvej 1 B, 4700 Næstved, CVR-nr: 34751498