Print

Kurser - kalender - referater

Genvej til Master Tung


Dato: 17-11-2017
Sted: Region Hovedstaden Region Hovedstaden
Telefon: 23322183
Kontaktperson: Michael Jensen

Genvej til Master Tung
Det er vist enhver akupunktørs drøm at kunne mestre, hvad Master Tung kunne udrette med sin enorme viden og erfaringer, nedarvet og afprøvet gennem generationer af Tung- familien.
Hans viden står til rådighed for os. Kender vi hans systemer, metoder og punkter har vi et fantas- tisk værktøj og kan gå målrettet til løsning af næsten ethvert tænkeligt helbredsproblem.

Udfordringen er imidlertid, at materialet er særdeles omfangsrigt og detaljeret. Det kan tage pusten fra mange.
Men det er der en løsning på.

Jeg har nemlig nu tilrettelagt et kursus, der tager udgangspunkt i de problemer vi dagligt bliver præsenteret for i klinikken og som kan løses med forbavsende god e ekt med Master Tungs ideer.
Nu bliver det nemt at forstå og bruge Master Tung metoderne i din daglige praksis.

Jeg har gennem mange år anvendt Master Tungs punkter og systemer i min klinik og suppleret min viden og erfaringer med intensive hands-on kurser i Kina.

Nu vil jeg gerne dele min viden med jer.

Jeg har tilrettelagt et kursus med korte teoretiske oplæg og demonstrationer, men hovedvægten vil blive lagt på praktiske cases med behandling af rigtige patienter e er workshop princippet. Det forventes bl.a at kursisterne i nogen udstrækning vil kunne supplere med patienter, der skal behandles.

Dag 1.
09.00 -13.00 Introduktion til Master Tung skolen.
Gennemgang af Zone 1
Gennemgang af Zone 2
Kursisterne indøver alle teknikkerne på hinanden.
14.00 -16.00 Behandling af virkelige patienter med anvendelse af de indøvede teknikker.

Dag 2.
0900 -1300.
Kort evaluering af dag 1.
Vi arbejder videre med Master Tung punkterne.
Gennemgang af Zone 3
Gennemgang af Zone 4
Der stilles opgaver taget fra patientjournaler.
14.00 16.00
Behandling af virkelige patienter med anvendelse af de indøvede teknikker.
Dag 3.
09.00 - 13.00
Kort evaluering af dag 1+ 2
Vi arbejder videre med Master Tung punkterne.
Gennemgang af Zone 5
Kombination af punkter til forskellige lidelser.
14.00 16.00
Behandling af virkelige patienter med anvendelse af de indøvede teknikker. Gennemgang af Zone 5
Kombination af punkter til forskellige lidelser.
Dag 4
09.00 - 13.00
Kort evaluering af dag 3
Vi arbejder videre med Master Tung punkterne. Gennemgang af Zone 7
Gennemgang af Zone 8
Kombination af punkter til forskellige lidelser. 14.00 16.00 Øve på hinanden
Dag 5
09.00 - 13.00
Kort evaluering af dag 4
Gennemgang af Zone 9 + 10
14.00 16.00
Behandling af virkelige patienter med anvendelse af de indøvede teknikker.
Dag 6
09.00 - 13.00
Kort evaluering af dag 5
Hvilke punkter bruger vi til de forskellige lidelser.

Praktiske oplysninger

Kurset er tilrettelagt så der max kan deltage 16 kursister. Der vil være brikse til rådighed. Forplejning er te, ka e, so drinks og frugt.
Diplom: Der udstedes kompetancegivende e eruddannelsesdiplom.
Kursusdatoer : 17 - 18 - 19 november 2017
Kursusdatoer : 19 - 20 - 21 januar 2018
Kursussted : Søborg Hovedgade 30, 2870 dyssegåard Pris :
Weekend 1........... 2800,00 kr.
Weekend 2........... 2800,00 kr.


Dokumenter:
Der er ikke tilføjet nogen dokumenter


Kalender


  DANSKE AKUPUNKTØRER v Henrik Jørgensen, Nordre Farimagsvej 1 B, 4700 Næstved, CVR-nr: 34751498