Hvorfor DA medlemmer har det godt

RAB godkendelse, som giver mulighed for at patienter kan få tilskud igennem forsikringer.
Forsikring, inkl. patientansvar
Koda gramex er del af kontingent
Samarbejde med sygeforsikringen Danmark
Gratis opfølgningskursus i førstehjælp
Rådgivning pr. telefon og mail
Styrkelse af dit faglige netværk
Gratis studie medlemskab

Danske Akupunktører er en dynamisk forening

Der er sjældent langt fra tanke til handling, og både rådgivning og supervision er let tilgængeligt. Vi har et kontingent som er lavt nok til at der er mulighed for at være del af et professionelt netværk. Vores medlemmer har i stor grad valgfrihed til at benytte eller afslå foreningens tilbud. DA dækker omkostninger for undervisere på vores akupunktur-seminar i forbindelse med vores generalforsamling i april måned, så medlemmer kun betaler for ophold, mad og lokaleudgifter. På seminaret kan medlemmer også gratis vedligeholde førstehjælpskursus. Hvis man deltager i tre-dages kurset og i efterårsseminaret dækker det foreningens krav om efteruddannelse (50 timer over 3 år). I 2017 er dog første gang vi "kun" har to-dags seminar i foråret.

Priser

Priser for medlemsskab:
A-medlemsskab koster årligt kr. 3.000
SA-medlemsskab koster årligt kr. 3000
B-medlemsskab koster årligt kr. 3.000
S-medlemsskab koster årligt kr. 0
P-medlemsskab koster årligt kr. 600

I det år du melder dig ind, betaler du kun kontingent fra det tidspunkt, hvor du er blevet medlem. Dog udregnes kontingentet af praktiske årsager fra og med det hele kvartal hvor du bliver meldt ind. Kontingentopkrævning foregår via hjemmesiden og det er meget nemt at betale.

Ansøg om medlemsskab

Ansøgningen er delt op i to trin, hvis du ønsker A eller SA-medlemsskab. Først udfylder du skemaerne på de følgende sider. Derefter får du en mail med et login til rab.dk, og en beskrivelse af hvordan du selv kan scanne dine papirer online ind i vores database.

For studiemedlemmer er det kun dette skema der udfyldes, og det er gratis at blive medlem. Der er ingen depositum eller løbende gebyrer for medlemsskab af DA.

Supervisionsudvalget vil kontrollerer din samlede uddannelse (i forhold til DA´s regelsæt) samt din hjemmeside (i henhold til lov om markedsføring af sundhedsydelser). Har du evt. spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte DA på tlf. 5088 8300 eller på dakontor@gmail.com

Ansøg om medlemskab her

Krav til medlemsskab

Det skal bemærkes, at e-learning kun delvist er tilladt, jfr. rab-bekendtgørelsen. Du kan altså ikke blive akupunktør udelukkende via et brevkursus eller lignende. Læs mere her

A-medlem
A-medlemsskab er for dem, der praktiserer akupunktur, og som vil være Registreret Alternativ Behandler (RAB) indenfor akupunktur. Læs mere om medlemsskab som A-medlem

SA-medlem
SA-medlemsskab er for dem, der praktiserer akupunktur, og som samtidig har en sundhedsfaglig autorisation. Læs mere om medlemsskab som SA-medlem

B-medlem
B-medlemskab er for dig, som vil praktisere akupunktur, men ikke lever helt op til kravene som A-medlem. Som B-medlem er ansvarsforsikringen inkluderet, men du er ikke RAB-registreret. For at blive optaget som B-medlem kræves, at du har minimum 200 undervisningstimer eller lektioner i anatomi og fysiologi, og minimum 100 undervisningstimer eller lektioner i patologi og farmakologi. Man kan højst oppebære B-medlemskab i 4 år. Bestyrelsen har mulighed for at dispensere for dette. Læs mere om medlemsskab som B-medlem

S-medlem
Du kan blive optaget som studiemedlem, så snart du er påbegyndt en akupunktur-uddannelse. Du kan højst være studie-medlem i 5 år, og senest 6 måneder efter studiets afslutning skal du overgå til A-, B-medlemskab eller udmeldes. Læs mere om medlemsskab som S-medlem

P-medlem
For at blive optaget som passiv-medlem kræves, at man er indforstået med foreningens formål og at man tidligere har praktiseret akupunktur i minimum 2 år, og at man ikke praktiserer akupunktur mens man er P-medlem. Læs mere om medlemsskab som P-medlem

Udmeldelse af Danske Akupunktører

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens formand. Udmeldelse skal ske senest den 31/12, hvis du vil undgå at betale kontingent for det kommende år. Man er først udmeldt, når man har returneret medlems- og registreringsbeviser til formanden. Melder man sig ud midt i året, refunderes det betalte kontingent mv. ikke - kun i helt særlige tilfælde, jævnfør foreningens vedtægter.

Beviserne skal sendes til:
Henrik Jørgensen
Nordre Farimagsvej 1 B
4700  Næstved