For at blive optaget som passiv-medlem kræves, at man er indforstået med foreningens formål og tidligere har praktiseret akupunktur i minimum 2 år, og ikke praktiserer akupunktur, medens man er P-medlem.

Passiv-medlemmer har adgang til foreningens arrangementer, medmindre bestyrelsen misbilliger dette. P-medlemmer er ikke valgbare og har ingen stemmeret.

Man kan oppebære P-medlemskab under orlov, sygdom og ved pensionering. Kontingent for P-medlemskab fastsættes hvert år på foreningens generalforsamling.

Søg om medlemsskab

Kom gerne med spørgsmål
DA svarer gerne på dine spørgsmål på tlf. 5051 8300 eller på dakontor@gmail.com