Krav til uddannelsen

Flere af akupunkturskolerne tilbyder uddannelse i patologi og farmakologi. Du kan læse mere herom på den enkelte skoles egen hjemmeside.

Du kan vælge en uddannelsesform, hvor hver lektion gennemføres som klasseundervisning, og hvor der er mulighed for at stille spørgsmål direkte til underviseren og få praktisk gennemgang / illustration af pensum.

Det har den fordel, at du straks kan få svar på dine spørgsmål.

Du kan også vælge en undervisning, der udelukkende foregår som e-learning

jf. bekendtgørelsen for registreringsordningen.

Begge undervisningsformer skal leve op til kravet på 100 timers undervisning, og uddannelsen skal afsluttes med en skriftlig eksamen.

Uddannelsen skal være bestået inden akupunkturuddannelsen påbegyndes.