For at blive optaget som studie-medlem kræves, at akupunkturuddannelsen er påbegyndt.

Studie-medlemmer kan højst være S-medlem i 5 år, og skal senest 6 måneder efter studiets afslutning overgå til A- eller B-medlemskab eller udmeldes.

Studie-medlemmer har adgang til foreningens arrangementer, men er ikke valgbare og har ingen stemmeret. S-medlemmer er ikke omfattet af DAs erhvervsansvarsforsikring. Man må ikke annoncere med medlemskab af DA. 

Søg om medlemskab

Kom gerne med spørgsmål
DA svarer gerne på dine spørgsmål på tlf. 5051 8300 eller på dakontor@gmail.com