For at blive optaget som SA-medlem gælder nedenstående. En lektion skal være af minimum 45 minutters varighed.

Den uddannelsesmæssige baggrund skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer. Uddannelsen skal omfatte minimum 300 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde (behandlingsform), samt 125 timers praktik.  Herudover bør uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser, klinikvejledning/patientbehandling, psykologi samt præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer).

De generelle krav til uddannelse som A-medlem:
Ud over selve akupunkturuddannelsen (TCM) stilles krav om følgende uddannelser:

Grunduddannelse  
Anatomi og fysiologi 200 timer
Patologi of farmakologi 100 timer

Ovennævnte fag skal være afsluttet med godkendt eksamen, inden akupunkturuddannelsen kan påbegyndes.
Fagene kan tages som 100% e-learning.

Akupunkturuddannelse  
Hold med opstart i 2016  
Teori 383 timer
Klinisk praksis 233 timer
Hold med opstart i 2017  
Teori 453 timer
Klinisk praksis 316 timer
   

Eksamensbevis kan ikke tildeles, før den studerende har bestået den skriftlige PA/DA-eksamen, der normalt afholdes i maj og oktober.
Medlemskab af Danske Akupunktører kan kun opnås, når ovenstående krav er opfyldt. 

Førstehjælp
Udover førnævnte, skal medlemmet være opdateret i førstehjælp (FH) med minimum 12 timers kursus, samt minimum 4 timers opfølgningskursus hvert 3. år. Opfølgningskurset skal tages inden udgangen af det tredje år. Overholdes dette ikke, overgår man til B-medlem. Trafik-kurset i Førstehjælp, som typisk er på 6 timer, indeholder FH ved ulykke og hjertestop, men det indeholder ikke delen: FH ved sygdom, hvilket er relevant i forhold til klinikdrift. - Derfor kræver DA dette er indeholdt i den underviste FH, jfr. vedtægterne - altså 12 timers førstehjælp for at være medlem af DA.

Efteruddannelse
Medlemmet skal deltage i efteruddannelse svarende til mindst 52 timer/lektioner inden for den sidste 3 års periode. Nuværende periode startede 1.1.2014 og afsluttes 31.12.2016. Nye medlemmer, som samtidig ikke har været registreret som RAB-akupunktør tidligere, skal ikke have taget efteruddannelse før den næste periode afsluttes.

Såfremt efteruddannelsesbetingelserne ikke er opfyldt, resulterer det i overførsel til B-medlemskab og man afregistreres som RAB-godkendt.
Se Supervisionsudvalgets retningslinier for efteruddannelse

Søg om medlemsskab

Kom gerne med spørgsmål
DA svarer gerne på dine spørgsmål på tlf. 5051 8300 eller på dakontor@gmail.com