Summarize

Titlen Registreret akupunktør er en beskyttet titel, som først tildeles vores medlemmer når vi har godkendt dem. I øjeblikket er der ca. 200 Registrerede Akupunktører (RAB) i Danske Akupunktører. Alle synlige medlemmer på vores hjemmeside bærer denne tittel.

Danske Akupunktører er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere (RAB), med speciale i akupunktur, som opfylder de uddannelsesmæssige krav.

Registrerede Akupunktører er:
 - Ansvarsforsikret
 - Tilsluttet etisk-juridisk klagenævn
 - Uafhængige af medicinalindustrien og terapeutiske begrænsninger
 - Godkendte af Datatilsynet til at registrere og opbevare personfølsomme oplysninger

Kvalitetssikring
Medlemmer af Danske Akupunktører er undergivet foreningens obligatoriske efteruddannelse. Dermed sikres, at den enkelte akupunktør altid er i stand til at levere behandling på et højt niveau.