Efteruddannelse

Supervisionsudvalget fører tilsyn med alle underpunkter i nedenstående felter og formålet med det er at vejlede foreningens medlemmer skriftligt eller mundtligt inden for foreningens regelsæt og vedtægter, og for at sikre at foreningens vedtægter og regelsæt bliver overholdt, samt at foretage kontrol af at ovenstående overholdes.

Regler for efteruddannelse er gældende fra 1. maj 2012

Alle A- og B-medlemmer skal deltage i efteruddannelse svarende til min. 52 point (timer/lektioner) inden for den sidste 3 års periode.

I DA regnes timer kontra lektioner som værende af samme enhed vedr. efteruddannelse. 1 lektion eller 1 time giver 1 point. Hvis en person overføres til B-medlemskab ved et årsskifte og igen ønsker at blive A-medlem, skal pgl. ansøger have tilsammen 52 point i efteruddannelse i en fortløbende 3 årig periode. Eks. et medlem som er indmeldt 1 jan. 08 tager følgende efteruddannelse A: 08 skriver 10 timer ind i sit skema B: 09 skriver 20 timer ind i sit skema C: 10 skriver 10 timer ind i sit skema Eksempel er lavet ud fra efteruddannelse i primær akupunktur. Pgl. bliver så pr. 1. jan. 2011 overført til B-medlemskab fordi der kun er 40 godkendte timer. Den 2. januar 2011 anmoder medlemmet så om at blive A-medlem igen og nu skal pgl. så tælle timer i 09, 10 og 11, som jo er 30 timer, og pgl. skal så tage min. 22 timer i 2011 før pgl. kan godkendes som A-medlem, således at medlemmet altid har min. 52 timer i efteruddannelse.
 
Såfremt efteruddannelsesbetingelserne for A-medlemmer ikke er opfyldt, resulterer det til overførelse til B-medlemskab og afregistrering. Efteruddannelses kravene i primær akupunktur, og andre alternative behandlingsformer regnes fra indmeldelsesdatoen i DA. Efteruddannelse i 1. hjælp regnes fra sidst taget kursus og 3 år frem.
 
Alle former for pointoptjening skal indlæses på DA´s hjemmeside under >> se/rediger efteruddannelse<<. Deltagerbeviser eller kursusbevis skal også oploades på hjemmesiden.
Førstehjælpskurser: Denne del af efteruddannelsen kan max. udgøre 6 point inden for de sidste 3 år. Ved efteruddannelse i førstehjælp skal hvert medlem sikre sig, at der er tale om et opfølgningskursus, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Efteruddannelsen regnes fra sidste dato medlemmet tog sit forrige kursus. Eks. et medlem tager efteruddannelseskursus i førstehjælp 31. maj 2008 og skal så INDEN 31. maj 2011 tage et opfølgningskursus for stadig at være opdateret i førstehjælp. Overskrides denne dato vil det automatisk føre til afregistrering og overførsel til B-medlemskab. Vi accepterer kun kurser godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.
 
 
Ovenstående omhandlende vedligeholdelse i førstehjælp er under revidering, jfr. nyeste vedtægter. 
 
Efteruddannelseskurser i primære akupunkturfag som er: TCM-akupunktur, øreakupunktur, auricoloterapi, posturologi, akupunktur2000, eciwo-terapi, moxabehandling, system akupunktur, mikrosystem akupunktur, SU JOK, stems and branches, nada, tunge- og pulsdiagnose, abdominal akupunktur, auricolomedicin, myoreflex terapi, kinesiske urter, cupping mv. Der er ikke krav til hvor efteruddannelse skal afholdes, blot skal der efter endt efteruddannelse udstedes et bevis på undervisningen.
 
Deltagelse hvert år i Danske akupunktørers konference inklusiv deltagelse hvert 3. år i opfølgningskursus i førstehjælp giver automatisk point nok til at opretholde RAB status.
Efteruddannelseskurser i andre alternative terapeutiske behandlingsformer kan være: Psykologi, psykoterapi , aromaterapi, bachs blomstermedicin, biopati, ernæringsterapi, zoneterapi, healing, kinesiologi, klassisk hømoepati, kranio – sakral terapi, farmakologi, diætetik og qigong, massage, TFT, fysioterapi mv. Denne del af efteruddannelsen kan max. udgøre 10 point inden for de sidste 3 år. 2 timer/lektioner = 1 point. Eks. 8 timer i TFT giver 4 point, mens et fuldt kursus max. giver 10 point.

Er der spørgsmål kan der altid rettes henvendelse til formanden for supervisionsudvalget.

 

Lovmæssige forpligtelser

Medlemmets forpligtigelse af DAs efteruddannelsekrav
Medlemmets faktura overholder gældende lovgivning
Medlemmet godkendelse fra datatilsynet
Medlemmet benyttelse af samtykkeerklæring
Medlemmets hjemmeside og alt øvrigt markedsføringsmateriale
Medlemmets salg af kosttilskud og naturlægemidler (vitaminer, mineraler og fx urter og homøopatiske midler)
Medlemmet brug af tro og love erklæring på alle patient caces
Og øvrige forhold som kan tænkes at have indflydelse på medlemmets klinikpraksis inden for DAs kompetenceområde

Alle spørgsmål omkring DAs regelssæt for klinisksprasis skal rettes til supervisionsudvalget.
 

Danske Akupunktører er medlem af ETCMA

ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association) er et europæisk fællesskab for professionelle akupunkturforeninger grundlagt i 2002. Foreningen har til formål at sikre kvaliteten af uddannelse i akupunktur, forskning i akupunktur og udbredelse af viden om akupunktur

ETCMA repræsenterer 25 medlemsorganisationer fordelt på 18 forskellige lande i og udenfor Europa. Bl.a. England, Tyskland, Frankrig, Israel, Spanien, Portugal, Irland etc.

Læs mere her