Vejledning om forhandling af naturlægemidler og kosttilskud

Hvis du sælger naturlægemidler i klinikken eller tilhørende butik, skal disse midler altid være godkendt og have en indlægsseddel på dansk. Det bemærkes, at der ikke kræves godkendelse til detailforhandling af naturlægemidler.
Hvis du sælger kosttilskud i klinikken eller tilhørende butik, skal klinikken tilmeldes fødevarestyrelsens tilsyn. Der er dog en bagatelgrænse. Det vil sige, at man kan sælge kosttilskud for op til 50.000 kr. årligt, før man skal registreres hos Fødevarestyrelsen.

Detailforhandlere

Lægemidler må som hovedregel kun sælges på apoteker, herunder apoteksfilialer og -udsalg. Nogle lægemidler kan dog også sælges fra andre butikker/klinikker. Det gælder fx naturlægemidler og vitamin- og mineralpræparater, der kan sælges i enhver forretning, og en række håndkøbslægemidler, der kan sælges i håndkøbsudsalg og butikker med en særlig tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. 

Naturlægemidler

Naturlægemidler er en særlig gruppe lægemidler som typisk indeholder tørrede planter eller plantedele, udtræk af planter eller andre naturligt forekommende stoffer.

Naturlægemidler er i lovgivningen defineret som "lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer udelukkende er naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen".

Naturlægemidler er frihandelslægemidler. Det vil sige, at de må sælges fra klinikken. Da lægen og apoteket ikke behøver at være involveret i behandlingen, må naturlægemidler kun anvendes til behandling af "lettere sygdomme".

Naturlægemidler skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen inden de kan sælges. Lægemiddelstyrelsen stiller krav til både fremstilling, kvalitet, sikkerhed og virkning af naturlægemidler. 
Naturlægemidler skal på etiketten være forsynet med angivelsen "naturlægemiddel", så forbrugeren kan se hvilken type produkt, der er tale om. Der skal være en indlægsseddel i pakningen så kan man læse nærmere om brugen af naturlægemidlet.

Traditionelle plantelægemidler skal på etiketten være forsynet med oplysning om, at lægemidlet er et traditionelt plantelægemiddel, hvis virkning udelukkende er godtgjort gennem traditionel brug af planten.

Homøopatiske lægemidler

Homøopatiske lægemidler er lægemidler fremstillet af stoffer ud fra en særlig homøopatisk fremstillingsmetode, som er nærmere beskrevet i den europæiske farmakopé eller en anden national farmakopé. Homøopati bygger ikke på de almindelige naturvidenskabelige principper om dosis-virkningssammenhæng, men på den tyske 1700-tals læge Hahnemanns teori om, at et stof i en stærkt fortyndet form, fremstillet gennem gentagne fortyndinger, vil kunne behandle samme symptomer, som de symptomer stoffet vil give, hvis det indtages i normaldosis til en rask person. Fortyndingsgraden af stofferne er oftest angivet i decimalfortyndinger D, som angiver, hvor mange gange udgangsstoffet er fortyndet 10 gange. D6 angiver således, at der i 6 trin er fortyndet 10 gange hver gang, til en slutkoncentration på 10-6.

Homøopatiske lægemidler i Danmark kan ikke godkendes med angivelse af en virkning. Homøopatiske lægemidler skal være anmeldt til eller godkendt af Lægemiddelstyrelsen inden markedsføring. Homøopatiske lægemidler skal på etiketten være forsynet med oplysninger om, at der er tale om et homøopatisk lægemiddel.

Kosttilskud 

Kosttilskud er produkter, der supplerer den normale kost med næringsstoffer, fx almindelige vitamin- og mineralpræparater. Det kan også være fx olier med højt indhold af essentielle fedtsyrer.

Kosttilskud kan desuden også være produkter, der har en anden fysiologisk virkning, fx midler der virker slankende eller hæmmer almindelig snorken. Det kan også være produkter, der forbedrer hud, hår og negle, eller produkter der giver bedre hukommelse, eller som styrker immunsystemet eller modvirker træthed. Men kosttilskud er ikke produkter, der sælges med henblik på at helbrede sygdomme, da sådanne produkter er lægemidler. 

Kosttilskud skal overholde fødevarelovgivningen og herunder kosttilskudsbekendtgørelsen. Kosttilskud skal ikke godkendes før markedsføringen, men alle kosttilskud skal anmeldes til Fødevarestyrelsen med henblik på en registrering.
Sælger du kosttilskud i din klinik skal klinikken anmeldes på fødevarestyrelsens hjemmeside. Der skal bl.a. udfærdiges en egenkontrol og du skal offentliggøre smiley i klinikken og på hjemmesiden.

www.foedevarestyrelsen.dk